QuickScan werkzaamheden |    
  Zijn er werkzaamheden die wel eens blijven liggen?    
|
  Uw mailadres      
  privacybeleid        
  Hoe vaak blijven, naar uw inschatting, de werkzaamheden liggen?    
 
  Wat is volgens u de reden dat de werkzaamheden wel eens blijven liggen?      
  Wie doet de werkzaamheden erbij naast het gewone werk?      
  Welk uurtarief in € is van toepassing op de extra werkzaamheden?       
  Vul hier het bruto uurloon in exclusief de sociale lasten voor de werkgever      
  Schat het aantal uren op jaarbasis in      
  Zijn de werkzaamheden de komende 12 maanden structureel?    
 
  Zijn de werkzaamheden seizoengevoelig    
 
  Is investering in startkwalificatie en/of opleiding of training nodig voor de werkzaamheden?    
 
  Welke werkzaamheden heeft u in uw gedachte?       
  Vink het vakje rechts aan als u uw score wilt weten  
   
  Is uw score hoger dan 75 punten? Dat vraagt om een Peptalk010. Uw score is:   punten  
  Uw "Nee" zorgt ervoor dat er geen vervolgvragen voor u zijn.      U hoeft het resultaat niet in te sturen. Dank u voor uw medewerking.   
  Vink het vakje rechts aan als u een vrijblijvend gesprek wilt over onze Peptalk010 methode  
 
  Wij werken volgens onze, in eigen beheer ontwikkelde en beproefde, co-creatie methode. De interne aanpak punt voor punt beschreven:
1. Opdrachtgevers (directie/management) geven opdracht voor een Peptalk010 zonder dat ze in deze fase hun managementvraagstuk met ons deelt. 
2. Onze consultant voert één op één gesprekken met werknemers. Deze gesprekken duren een uur per werknemer. Met wie de consultant gesprekken voert wordt door directie/management aangedragen zonder motivatie waarom. Tijdens de gesprekken vullen de werknemers óók een vragenlijst over hun taken in, als onderdeel van hun werkzaamheden, met voor iedereen dezelfde vragen. De gesprekstechniek is in dialoogvorm.  
3. Werknemers krijgen de gelegenheid om, als ze dat willen, ná het gesprek met onze consultant via Internet in een beveiligde omgeving verder gaan met het invullen van de takenlijst voor de duur van het onderzoek minus één week. Nadat alle aangedragen werknemers hun takenlijst hebben ingevuld, wordt het geheel aan verkregen gegevens verzameld en geanalyseerd voor een eerste indruk.  
4. De verkregen eerste indruk wordt vervolgens in een groepssessie voorgelegd waar alle geinterviewde werknemers exclusief directie/management voor worden uitgenodigd.
5. Onze consultant voert één op één gesprekken met directie en management over hun managementvraagstuk. De gesprekstechniek is in dialoogvorm.
6. De resultaten uit de groepssessie en gesprekken met directie en management worden verwerkt ten behoeve van de eindrapportage met aanbevelingen.        
7. Presentatie aan directie/management door de consultant van de eindrapportage met aanbevelingen. Eventueel te nemen vervolgstappen zijn geen onderdeel van de opdracht zoals deze door opdrachtgever is verstrekt aan Peptalk010.
  De opdracht kan vanaf aanvang tot aan de zesde fase worden uitgebreid naar een klantonderzoek. Opdrachtgever ontvangt daarover uitgebreide bezoekrapportage(s).